Magyar vonatkozású történeti források az erdélyi állami levéltárakban

 
 
 
  » történeti források » megyei levéltárak
Kereső:   Szűkítés:  -   Rendezés:
 
 
       
 
kapcsolódó
Útmutató

Tárgyszólista

Rövidítésjegyzék


megyék
Arad
Beszerce
Beszrerce
Beszterce
Bihar
Brassó
Fehér
Hargita
Hunyad
Kolozs
Kovászna
Krassó
Máramaros
Maros
Szatmár
Szeben
Szilágy
Temes


 

Tárgyszólista az erdélyi állami levéltárak fondjegyzékéhez

 

1. Országos törvényhatóságok, külképviselet, vámhivatal, véderő

            1.1.Országos törvényhatóság

            1.2.Külképviselet

            1.3. Vámhivatal

            1.4. Véderő

2. Közigazgatási egységek és intézmények

            2.1. Megyék

            2.2. Járások

            2.3. Székek

            2.4. Vármegyei törvényhatóságok

            2.5. Tartományok

            2.6. Rajonok

            2.7. Városok

            2.8. Községek

            2.9. Kerületek

            2.10. Egyéb közigazgatási egységek és intézmények

            2.11. Jegyzőségek

3. Közigazgatás területi szakszervei

            3.1. Belügyi igazgatás és rendészet szervei

            3.2. Pénzügyigazgatás szervei

            3.3. Mezőgazdaságügyi szervek

            3.4. Erdő-, víz-, és vadgazdálkodási szervek

            3.5. Gazdaság- és iparügyi szervek

            3.6. Kereskedelmi-, hírközlési-, közlekedésügyi szervek

            3.7. Oktatásügyi szervek

            3.8. Művelődés- és vallásügyi szervek

            3.9. Statisztikai- és tervhivatalok

            3.10. Bányaipari szervek

            3.11. Egészségügyi- és szociális szervek

            3.12. Egyéb szakigazgatási szervek

            3.13. Kamarai hivatalok

4. Jogszolgáltatás területi szervei

            4.1. Bíróságok

            4.2 Ügyészségek

            4.3. Büntető és javító intézetek

            4.4. Közjegyzők

            4.5. Egyéb jogszolgáltatással kapcsolatos szervek

5. Intézetek, intézmények

            5.1.Oktatási intézmények

                        5.1.1. Óvodák, bölcsödék

                        5.1.2. Alapfokú oktatási intézmények

                        5.1.3. Középfokú oktatási intézmények

                        5.1.4. Felsőfokú és továbbképző oktatási intézmények

                        5.1.5. Tanügyi személyzet intézményei

                        5.1.6. Egyéb oktatási intézmények

            5.2. Tudományos intézetek

            5.3. Népművelő intézetek

            5.4. Egészségügyi és szociális intézetek

            5.5. Ifjúsági intézetek

            5.6. Egyéb intézmények

6. Testületek

            6.1. Céhek

            6.2. Köztestületek

                   6.2.1. Érdekképviseletek

                        6.2.1.3. Kamarák, szakmai kollégiumok

                   6.2.2. Gazdasági jellegű köztestületek

                                   6.2.2.2. Legelőtársulatok

                                   6.2.2.3. Erdőbirtokosságok

                                   6.2.2.4. Közbirtokosságok

                                   6.2.2.5. Egyéb közbirtokosságok

                   6.2.3. Társadalomjóléti köztestületek

            6.3. Egyéb köztestületek

7. Egyesületek, szervezetek

            7.1. Politikai célú társulások

            7.2. Tudományos, kulturális és népművelő egyesületek

                        7.2.1. Tudományos, irodalmi, zenei egyesületek

                        7.2.2. Népművelő egyesületek

            7.3. Szakmai és gazdasági jellegű egyesületek

                        7.3.1. Közalkalmazottak egyesületei

                        7.3.2. Gazdasági egyesületek, gazdakörök

                        7.3.4. Iparoskörök és kereskedelmi egyletek

                        7.3.5. Bányaegyesületek

                        7.3.6. Egyéb szakmai egyesületek

            7.4. Tűzoltó egyesületek, légoltalmi ligák

            7.5. Jóléti, segélyező, egészségügyi, temetkezési egyesületek

            7.6. Kaszinó-, legény- és nőegyletek

            7.7. Sportegylet, vadásztársaság

            7.8. Felekezeti egyesületek

            7.9. Diákegyesületek, ifjúsági szervezetek

            7.10. Szakszervezetek

            7.11. Egyéb egyesületek

8. Gazdasági szervek

            8.1. Ipari üzemek

            8.2. Kereskedelmi vállalatok

            8.3. Szövetkezetek (termelő-, értékesítő, fogyasztási, tejbegyűjtő, kisipari)

                        8.3.1. Gazdasági szervek, Szövetkezetek

            8.4. Pénz- és biztosítóintézetek

            8.5. Bányaipar

            8.6. Mezőgazdasági üzemek

                        8.6.1. Koll. gazd./MTSz/Mez. társulások

                        8.6.2. Állami mezőgazdasági vállalatok

                        8.6.3. Mezőgazdasági gépállomások

                        8.6.4. Uradalmak

                        8.6.5. Egyéb mezőgazdasági üzemek

            8.7. Kisipar

            8.8. Erdészeti vállalatok

            8.9. Szolgáltató gazdasági szervek

            8.10. Közüzemek

            8.11. Egyéb vagy nem ismert profilú gazdasági szervek

9. Egyházi szervek

            9.1. Egyházi központi szervek

            9.2. Egyházi bíróságok

            9.3. Káptalanok

            9.4. Egyházi közigazgatási szervek

                        9.4.1. Érsekségek

                        9.4.2. Püspökségek

                        9.4.3. Esperességek

                        9.4.4. Egyházközségek

                        9.4.5. Egyéb egyházi közigazgatási szervek

            9.5. Szerzetesrendek

            9.6. Egyéb egyházi szervek, iratok

10. Szerkesztőségek, nyomdák, kiadók

11. Politikai szervezetek iratai

            11.1. Politikai pártok iratai

                        11.1.1. Ekésfront iratai

                        11.1.2. MNSz (UPM) iratai

                        11.1.3. NLP (PNL) iratai

                        11.1.4. NNP (PNP) iratai

                        11.1.5. SzDP (PSD) iratai

                        11.1.6. OMP iratai

                        11.1.7. NPP (PNŢ) iratai

                        11.1.8. RKP/RMP iratai

                                   11.1.8.1. RKP/RMP tartományi szervezetei

                                   11.1.8.2. RKP/RMP rajoni szervezetei

                                   11.1.8.3. RKP/RMP megyei szervezetei

                                   11.1.8.4. RKP/RMP járási szervezetei

                                   11.1.8.5. RKP/RMP városi szervezetei

                                   11.1.8.6. RKP/RMP helyi szervezetei

                                   11.1.8.7. RKP/RMP egyéb szervezetei

                        11.1.9. Egyéb politikai pártok iratai

            11.2. Politikai tömegszervezetek

                        11.2.1. Ifjúsági tömegszervezetek

                        11.2.2. Női tömegszervezetek

            11.3. Politikai gyűjtőszervezetek

                        11.3.1. ODA (FND) iratai

                        11.3.2. NDF (FPD) iratai

                        11.3.3. DSzEF (FDUS) iratai

                        11.3.4. DPB (BPD) iratai

                        11.3.5. SzEF (FUS) iratai

                        11.3.6. EMP (PUM) iratai

                        11.3.7. DPB (BPD) iratai

                        11.3.8. MEF (FUM) iratai

            11.4. Nemzetiségek politikai szervezetei

                        11.4.1. Német kisebbségi szervezetek

                        11.4.2. Zsidó kisebbségi szervezetek

            11.5. Egyéb politikai szervezetek

12. Történelmi események, folyamatok iratai

            12.1. 1848-49-es forradalom iratai

            12.2. 1921-es agrárreform iratai

            12.3. 1945-ös agrárreform iratai

            12.4. Munkásmozgalmi iratok

            12.5. 1918-1919. évi iratok

            12.6. Egyéb történelmi események, folyamatok

13. Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok

14. Családi levéltárak

15. Személyi iratok

16. Gyűjtemények

            16.1. Telekkönyvek, kataszteri iratok

            16.2. Anyakönyvek

            16.3. Térképek

            16.4. Pecsétek

            16.5. Népszámlálások iratai

            16.6. Oklevelek, dokumentumok

            16.7. Plakátok

            16.8. Dokumentumok, iratok

            16.9. Kéziratok

            16.10 Fényképek

            16.11. Állampolgársági- és nemzetiségi könyvek

            16.12. Urbáriumok, adótabellák, dézsmalajstromok

            16.13. Egyéb gyűjtemények

17. Levéltárak iratai

18. Egyéb levéltári állagok

     
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék