Magyar vonatkozású történeti források az erdélyi állami levéltárakban

 
 
 
  » történeti források » megyei levéltárak
Kereső:   Szűkítés:  -   Rendezés:
 
 
       
 
kapcsolódó
Útmutató

Tárgyszólista

Rövidítésjegyzék


megyék
Arad
Beszerce
Beszrerce
Beszterce
Bihar
Brassó
Fehér
Hargita
Hunyad
Kolozs
Kovászna
Krassó
Máramaros
Maros
Szatmár
Szeben
Szilágy
Temes


 

Használati útmutató

 

Ez a jegyzék az erdélyi állami levéltárak állományát különböző egyéni gyűjtemények alapján próbálja áttekinthetővé tenni. Összeállításunk címében a "magyar vonatkozású" kitétel csak arra utal, hogy gyűjtőkörünk súlypontját ezek az anyagok képezték. Az erdélyi történeti források egyszerre egy régió és több nemzeti kultúra örökségét is képezik. A levéltári mutatókhoz és iratanyaghoz való korlátozott hozzáférés miatt, munkánk nem lehet teljes és tökéletes, ezért szívesen várunk minden kritikát, kiegészítést és helyesbítést.

 

Tartalom

A levéltárakban a kutatók rendelkezésére bocsátott állományjegyzék (fondjegyzék) csak a már feldolgozott és kutatható fondokat tartalmazza. A jelen állományjegyzék ettől eltérően fel nem dolgozott fondokat is tartalmaz. Mivel nem hivatalos katalógusról van szó állományjegyzékünk nem tekinthető teljesnek.

 

Településnevek

Egyes esetekben nem lehetett eldönteni, hogy mely magyar nevű településneveket fedi a román elnevezés, ezekben az esetekben feltüntettük a lehetséges magyar településnevet, ferde vonallal választva el őket.

Abban az esetben, amikor ugyanannak a településnévnek több magyar elnevezése is van, legelsőnek a vélhetően ma is használatosat tüntettük fel, a többit zárójelben közöltük

A bizonytalan megfelelőjű helyneveket zárójelbe tett kérdőjellel jelöltük

Abban az esetben, amikor nem találtuk a helységnév magyar megfelelőjét, pontokkal jelöltük a hiányzó részt

Sok esetben a megyei levéltári anyag nem a keletkezési helyen található. (Pl. egyes Maros megyei intézmények anyagai a Fehér megyei állami levéltárban vannak, ide az 1940-es impériumváltozáskor szállították át.) 

 

Intézmény/szervezet nevek

Sok intézménynévnek nincs magyar megfelelője, ezek esetében egyenletlen a fordítás.

Egyes román fond-elnevezésekből lehetetlen kitalálni, milyen intézményt takarnak (ehhez tanulmányozni kellene az eredeti anyagot, amire nincs lehetőség), ezeket az eseteket kérdőjelekkel jeleztük.

Ha az illető intézmény/szervezet nevének nincs pontos magyar megfelelője, kisbetűvel jelöltük a fordítást

Abban az esetben, amikor a román szervezet/intézménynévnek nincs egységesen elfogadott magyar megfelelője, a fordításnál átvettük a román elnevezést.

Ha az illető intézmény/szervezet nevének nincs pontos magyar megfelelője, kisbetűvel jelöltük a fordítást

 

Személynevek

A személyi és családi hagyatékoknál a magyar személy-és családneveket románra fordították, és így tüntették fel. Az ismert eseteket visszafordítottuk, de egyes esetekben nem lehetett eldönteni hogy magyar nevet takar-e a román elnevezés, ezért ezeket változatlanul hagytuk.

Legutóbbi időben jelentkezik a román levéltárak és levéltárosok részéről is az a törekvés, hogy a személyi és családi hagyatékoknál az eredeti elnevezés és helyesírás szerint tüntessék fel az irattermelő személy vagy család nevét.

 

Mutatók

A mutatószám előtt az "r" betű a régi mutatókönyvet jelöli

 

Levéltári iratkezelési és állományképzési-, kezelési és elnevezési gyakorlat a romániai levéltárakban

Az egyes fondok nevei kismértékben változtak, illetve újabb, hozzákapcsolódó anyagok esetén újabb mutatókat készítettek a régiek mellé. Pár esetben előfordult, hogy az iratanyag új mutatót és mutatószámot kapott, de a fondszámok mindig változatlanok maradnak.

Az egyes levéltárakban új fondjegyzékeket készítettek. De a fondszámok nem változtak .

A régi fondjegyzékekben a személyi hagyatékoknál sok esetben a család- és személynév előtt tüntették fel a szóbanforgó személy foglalkozását, tudományos fokozatát vagy akadémiai tagságát. Az újabb fondjegyzékekben és publikációkban viszont a név után tüntetik fel ezeket az információkat, mi is ezt a gyakorlatot követtük.

Jelen fondjegyzék és mutató elkészítésének időpontjában a romániai állami levéltárak közül egyedül a kolozsvári rendelkezik saját internetes honlappal, amelyen megtalálható a levéltár fondjegyzéke.

 

Kereső

A fondjegyzék tárgyszólistájának elkészítésekor - az eltérő fondképzési gyakorlat miatt - elsősorban a kolozsvári levéltár fondjainak csoportosítását vettük alapul, egyes fondcsoportoknál viszont a magyarországi megyei levéltárak fondjainak csoportosítását követtük. Minden olyan gyárat, vállalatot, üzemet, stb. az ipari üzemek közé soroltunk, ahol feltételezhetően nagyipari eljárásokkal termeltek.

 

 

     
   
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék